Machine Learning to sztuka zrozumienia problemu. To analiza
procesów uczenia się, która polega na wyselekcjonowaniu danych
i doborze optymalnego modelu.

Przede wszystkim można zoptymalizować procesy i szybko przeanalizować dane. To z kolei pozwala zweryfikować i wdrożyć innowacyjne rozwiązania.

Stworzone zbiory danych są poddane procesom obróbki obrazu, eliminacji duplikatów oraz augmentacji obrazów. Tak przygotowane zbiory treningowe służą nam do przeprowadzenia uczenia modeli detekcji obiektów na obrazach.

Z tymi sektorami pracujemy najczęściej

Produkcja i Przemysł 4.0.

Pomagamy zmaksymalizować produktywność i obniżyć koszty kontroli jakości przeprowadzanej przez wykwalifikowany personel. Komputery mogą szybko i precyzyjnie wykrywać niedoskonałości, których ludzkie oczy nie są w stanie zobaczyć.

Ochrona i Bezpieczeństwo

Widzenie maszynowe można wykorzystać do zastosowań podnoszących bezpieczeństwo pracy takich jak np. monitorowanie stanu osób wymagających zwiększonego poziomu opieki. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do obserwowania, zliczania i określania lokalizacji osób w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony.

Rolnictwo

Rolnictwo wykorzystuje widzenie maszynowe do podejmowania lepszych decyzji i gromadzenia danych, których nie można było zbierać jeszcze kilka lat temu. Analizując duże obszary lądowe i ulepszając praktyki rolnicze przy użyciu zdjęć satelitarnych i nagrań z dronów można usprawnić wiele procesów związanych z rolnictwem, w tym sadzenie, zbiory, odchwaszczanie i analizę pogody.

Projekty Specjalne

Widzenie maszynowe może usprawniać reakcję ludzi na nieprzewidziane zdarzenia. Obecnie pomaga w ograniczeniu rozprzestrzeniania się COVID-19 między innymi poprzez monitorowanie skuteczności działania wentylatorów i maseczek.

Inteligencja, którą przyjemnie
obserwuje się w działaniu.

Rozwiązanie pozwala na anonimowy, automatyczny,
bezdotykowy i szybki pomiar temperatury ciała.
Doskonale sprawdzi się w miejscach gdzie wymagana
jest weryfikacja temperatury dużej liczby osób
w krótkim czasie np. lotniska.

System wykrywania oraz monitorowania aktywności ludzi przy jednoczesnym zapewnieniu ich anonimowości i bezpieczeństwa informacji. Podnoszący bezpieczeństwo pracy, monitorowania stan osób wymagających zwiększonego poziomu opieki itd.

Wszystkie kompetencje
w jednym zespole - Twoim.

Zbudowanie zespołu data science, machine learning
experts oraz wypracowania rozwiązań to skomplikowany
i długofalowy proces. Na szczęście to nie Twoje zmartwienia.

Porozmawiajmy
o Twoim projekcie.

Można również pisać na adres: contact@pragmile.com