BUILD - MONITOR - FEEDBACK - APPLY - RESULT

Ogólna wydajność
zespołu jest wyższa
niż suma wydajności
jej członków

Wspólne
cele

Więzi 
i zaufanie

Pozytywne
konflikty

Wartościowa
różnorodność

Otwarta, jasna
komunikacja

Bezpieczne
środowisko

Wymienność
ról

A team effort
is always more
effective than a
sum of individual
actions

Wspólne
cele

Więzi 
i zaufanie

Pozytywne
konflikty

Wartościowa
różnorodność

Otwarta, jasna
komunikacja

Bezpieczne
środowisko

Wymienność
ról

Wysokowydajny zespół z gwarancją sukcesu w rekordowym czasie.

Prawdopodobnie jesteśmy pierwszą firmą, która posiada usystematyzowaną, sprawdzoną metodę budowania, monitorowania i utrzymywania wysokowydajnych zespołów IT.

Grzegorz Truszewski
Certified psychologist
and talent developer

  • Wyższa jakość rozwiązań
  • Zoptymalizowane zarządzanie kosztami
  • Większa elastyczność w obliczu trudności
  • Krótkie odprawy
  • Minimalna rotacja w zespole
  • Ciągłość przekazywanej wiedzy

Grzegorz Truszewski
Certyfikowany psycholog,
talent developer

Co dokładnie zyskujesz?

B

A

B

Źle utrzymywane systemy wyznaczają twarde granice.
Nikt już nie rozumie tego, co się w aplikacji dzieje i boi się czegokolwiek dotknąć, żeby coś innego się nie popsuło.

W środowiskach, gdzie nikt nie dba o jakość ilość pracy poświęconej na naprawę błędów znacząco zaburza biznesową ekonomię.

Zasoby, które można by przeznaczyć na rozwój nowych funkcjonalności i tym samym na nowe przychody w firmie delegowane są do gaszenia nieustannych pożarów.

Zespół, który pracuje nad jednym produktem, przez cały jego cykl życia przez wiele lat. Bierze odpowiedzialność
za swoje błędy, także na produkcji i stara się stworzyć produkt, który pozwoli im spać spokojnie w nocy.

Ludzie wspierani dobrymi praktykami wytwórczymi i wdrożeniowymi są w stanie zadbać o utrzymanie długu technologicznego w ryzach. Dostarczają powtarzalną wartość biznesową w stosunku do naprawianych błędów.

A

Zespół, który pracuje nad jednym produktem, przez cały jego cykl życia przez wiele lat. Bierze odpowiedzialność
za swoje błędy, także na produkcji i stara się stworzyć produkt, który pozwoli im spać spokojnie w nocy.

Ludzie wspierani dobrymi praktykami wytwórczymi i wdrożeniowymi są w stanie zadbać o utrzymanie długu technologicznego w ryzach. Dostarczają powtarzalną wartość biznesową w stosunku do naprawianych błędów.

Jak dobieramy ludzi do zespołu?

Poszukujemy kandydatów, którzy chcą się uczyć
i nieustannie rozwijać swoje kompetencje.

Ludzi, którzy mają predyspozycje do
współpracy i do dzielenia się wiedzą z innymi.

Stosujemy sprawdzone
i rzetelne metody rekrutacyjne

Testy,
kwestionariusze
Ustrukturyzowane wywiady oraz AC/DC.

Jak rozwijamy ludzi w zespole?

Rozwój to projekt, który się nie kończy.
Poza szkoleniami technicznymi wykorzystujemy coaching indywidualny i grupowy, tak aby każdy mógł w jak największym stopniu wykorzystywać swój pozytywny potencjał. 

Bardziej efektywne zespoły,
to bardziej zadowoleni klienci

Poprosiliśmy kilku z nich, by opowiedzieli o współpracy z nami.

Zrobiliśmy pierwszy krok, aby zmienić to, w jaki sposób dzieci w szkole podstawowej postrzegają zużycie energii. Nie chcieliśmy stworzyć kolejnej statycznej strony internetowej z mnóstwem informacji, lecz pokazać im dane dotyczące ich otoczenia oraz przykłady z ich codzienności. Dzięki współpracy z Pragmasoft udało się naszą ideę wcielić w życie.

Szymon KniaźDirector Business Development, Danfoss

CyberVadis

Budowa zespołu do rozwoju platformy SaaS związaniej z cyberbezpieczeństwem. Skompletowany przez nas w dwa miesiące zespół rozwija kluczowe funkcjonalności produktu zgodnie z planem. Zespół składa się z 5 programistów oraz Product Ownera.

Corporater

Skompletowanie zespołu do budowy nowego interfejsu technicznego w react i java. Zwiększenie efektywności projektu i skrócenie czasu realizacji o 3-4 miesiące.
Zakończenie rekrutacji w ciągu 1 miesiąca.

Porozmawiajmy
o Twoim projekcie.

Można również pisać na adres: contact@pragmile.com